Έρευνες

Στατιστικά, δείκτες ανάπτυξης και προβλέψεις από το Δίκτυο της Endeavor για τη δραστηριότητα και τον αντίκτυπο του Ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας.

Φίλτρο

Επαναφορά
Έξυπνες Πόλεις
Food & Beverage
Healthcare & Life Sciences
Education & Talent
Enterprise Software & Services
Retail & Consumer Tech
Financial Tech
Agriculture

Πηγές

Jul 04, 2022

2021 Greek-Tech Ecosystem Insights & 2022 Predictions